Benefiet-aankondiging

Na het succes van onze eerste benefiet vorig jaar, hebben jullie met zijn allen gevraagd wanneer de volgende editie zal doorgaan. Wij kunnen jullie met veel plezier melden dat onze volgende Benefiet Fuif zal doorgaan op zaterdag 26 mei 2012!

Deze keer in een grotere zaal, Den Amer te Diest!

Net als vorige editie willen we geld inzamelen voor een goed doel. 

De meesten onder jullie weten dat wij in December naar Kenia getrokken zijn en daar zijn we in een weeshuis terecht gekomen: Mama Tunza Children’s Home. Daar zijn we toen met meer dan 80kg kledij toegekomen mede dankzij jullie steun en donaties.
Wat we daar zagen deed al onze hartjes toch een beetje pijn. Mama Tunza doet haar uiterste best om de honderd + wezen op te vangen, een bedje te geven, eten te geven en naar school te laten gaan. Maar daar zijn centen voor nodig. Veel steun van de overheid hebben ze (nog) niet dus moeten ze het doen met donaties die ze kunnen krijgen van mensen zoals jullie en wij.

Wat ze nu nodig hebben zijn oa. een wasmachine, hopelijk ooit een eigen waterput (die nog moet geboord worden), stoelen en tafels zodat alle kinderen aan tafel kunnen eten, schoolgelden die moeten betaald worden, elektriciteitsrekeningen die nog moeten betaald worden…en ga zo maar door.

Patricia en ik hebben dus helemaal niet lang moeten zoeken naar een goed doel!!

Meer info over het weeshuis kunnen jullie hier vinden:www.mamatunzachildrenshome.org

Hier ook een filmpje die we gemaakt hebben met de foto’s die we daar genomen hebben :http://youtu.be/2BxHvx1lPYw

En hoe gaan we die centen ophalen??? Inderdaad door nog eens goed te feesten, te dansen, te zingen, te springen en ons super goed te amuseren.

Muziek uit de jaren 70-80-90!!  

Onze DJanes zullen jullie weer op de dansvloer krijgen! 

Dress-code: jaren 70-80-90

Zit er een verscholen Madonna, Cindy, Michael, Boney M, Wham!, Disco Queen or King in jullie, laat die op 26 mei maar de vrije loop!! We hebben een leuke verrassing voor de Best-Dressed Party Person!!

De inkom-steunkaarten zullen binnenkort te koop zijn aan €5!!

WAAR: Den Amer, Nijverheidslaan 24 DIEST
WANNEER: Zaterdag 26 mei 2012
VOORVERKOOP: €5
KASSA: €7

Ik vertrek op 13 juni naar Kenia waar ik dan op 14 juni allerlei spullen zal inkopen en die dezelfde dag nog naar het weeshuis zullen brengen. Natuurlijk houden we jullie op de hoogte!! Foto’s, filmpjes zullen zeker volgen!!

OVERNACHTINGSMOGELIJKHEDEN

Hier zijn enkele B&B’s in de buurt van Diest waar jullie eventueel kunnen overnachten na het feesten.

http://www.bbbegijnhof.be/ http://www.bedenbokes.be/ http://www.bbdiest.be/ http://www.to-be-or-not-to-be.be/ http://www.hoteldemodern.be/ http://www.defransekroon.be/ http://www.lodge-hotels.be/ http://www.prinsvanoranje.be/

 

 

 

 

 

 

*********

After the success of our first charity last year, you all  asked when the next edition would be. It’s with great pleasure that we announce that our next Fundraising event will take place on Saturday, May 26, 2012!
This time in a larger venue, The Amer in Diest!

Like last issue we want to raise money for charity.

Most of you know already know that we went to Kenya and one of its orphanages: Mama Tunza Children’s Home.
What we saw there made our hearts bleed. Mama Tunza is doing the best she can for the hundred + orphans  to give them  a bed to sleep in , feed them and to make them go to school. But for all these things money is needed. They haven’t got any support (as yet) from the government, so they have to get by with donations they can get from people like you and us.

What they need now is a washing machine, hopefully soon a private well (yet to be drilled), chairs and tables so that all the children can eat at the table, school fees that need be paid, electricity bills that need to be paid … and so on.

Patricia and I did not have to think hard to find our next fundraising cause!!

More information about the orphanage can be find here: www.mamatunzachildrenshome.org

Here’s a movie that we made with the photos we have taken: http://youtu.be/2BxHvx1lPYw

And how will we get the money? Indeed by partying and having a great time!

Music from the 70-80-90!
Our DJanes will get you back on the dancefloor!
Dress code: 70-80-90 years

Is there a hidden Madonna, Cindy, Michael, Boney M, Wham!, Disco Queen or King in you? Set him or her free for the night! We have a nice surprise for the Best Dressed Person Party!
The entrance and support cards will soon be on sale at € 5!

WHERE: The Amer, Nijverheidslaan 24 DIEST
WHEN: Saturday, May 26, 2012
PRESALE: € 5
DOORS: € 7

I leave for Kenya on June 13th and on June 14th  I will be buying all kinds of stuff for the orphanage and will bring it to them. Of course we’ll keep you posted! Photos, videos will surely follow!

ACCOMMODATION OPTIONS
Here are some B & Bs near Diest where you could possibly spend the night after the party.

http://www.bbbegijnhof.be/ http://www.bedenbokes.be/ http://www.bbdiest.be/ http://www.to-be-or-not-to-be.be/ http://www.hoteldemodern.be/ http://www.defransekroon.be/ http://www.lodge-hotels.be/ http://www.prinsvanoranje.be/

 

 

Leave a Reply